logo

Søk

Velg språk

Meny

Den 29.Kristiansandkonferansen innen boring-og brønn

KRISTIANSAND S, Clarion Hotel Ernst , 12.09.2016 - 14.09.2016

Kristiansandskonferansen innen boring og brønn vil gi deltakerne en bedre forståelse for utfordringer vi står overfor, endringer vi kan forvente og nye muligheter fremover.  Foredragene vil omhandle bore- og brønnteknologi, arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller.

 

Norsk Petroleumsforening arrangerer "Kristiansandskonferansen innen boring og brønn" for 29. gang.  Denne konferansen er den viktigste møteplassen i Norge innen boring og brønn

 

Etter ti gode år med sterk vekst bråsnudde utviklingen for den globale petroleumsnæringen i 2014 – og oljeprisen har etter dette bare fortsatt å falle. Det er i skrivende stund uklart hvor langt ned oljeprisen skal og hvor lenge den globale oljekrisen vil vedvare. Vi er nå inne i en periode der tilbudet av olje er større enn etterspørselen – og da synker oljeprisen. Dette har ført til at mange feltutviklings- og modifikasjonsprosjekter utsettes. Så langt har oljeprisen falt raskere enn vi har evnet å kutte kostnader, men vi ser nå etterhvert at omstillingene gir resultater. Borekostnaden synker og brønner leveres raskere. Dette gir økt konkurransekraft!

 

Boring og brønn utgjør fremdeles rundt halvparten av de samlede utbyggings- og driftskostnadene for mange felt. En radikal endring må til for å sikre nye reserver og opprettholde videre drift av modne felt. Utvikling av nye oljefelt vil kreve enda smartere og mer kostnadseffektive løsninger for å være lønnsomme i et langsiktig perspektiv i konkurranse med andre oljeprodusenter og ikke minst konkurrerende energibærere.

 

Nye konsepter for feltutvikling med lavere investerings- og driftskostnader lanseres. Mer automasjon og robotisering innen boring og brønn gir håp om økt konkurransekraft fremover. Nye samarbeidsmodeller dannes og gir store ressursbesparelser. Økt satsning på innovasjon gir ny grensesprengende teknologi. Løftekostnaden for norsk offshore olje er fremdeles høyere enn løftekostnaden for ørkenolje og tildels skiferolje, men vi ser nå altså de første tegn til at vi kan få en mer positiv utvikling de neste årene.

 

Som tidligere år vil konferansen avholdes på norsk i den grad det er praktisk mulig. Skulle du ha spørsmål vedrørende årets konferanse, vennligst ta kontakt med NPF sin prosjektleder eller en av programkomitéens medlemmer.

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Narve E. Endresen, Leder av programkomiteen

 

Kristin Øinæs, Prosjektleder (NPF)                                                                                 


 

Arrangør:

Norsk Petroleumsforening (NPF)

 

Sted:

Clarion Hotel Ernst

Radhusgaten 2

4664 Kristiansand

Telefon: +47 38 12 86 00

Web: www.clarionernst.no

 

Påmelding til konferansen:

Via påmeldingsknappen på denne siden eller på e-post til:

Kristin.oinaes@npf.no

 

Konferanseavgift:

NOK 9.900,- for NPF-personlige medlemmer (+ 25 % mva.)

NOK 11.400,- for ikke-medlemmer (+ 25% mva.)

Konferanseavgiften inkluderer også;

- Ice-breaker, 12.09.16

- Konferansemiddag, 13.09.16

- Lunsj

- Forfriskninger

 

Tillegg for utstilling:

Ordinær NOK 10.000,- (+ 25 % mva.)

Ved innsendt abstrakt er prisen NOK 5.000,- (+ 25 % mva.)

Tillegg for utstilling forutsetter ordinær påmelding av en konferansedeltaker.

Utstillingsavgiften inkluderer:

-Utstillingsplass i lobbyområdet. Dette er samme sted som ice-breaker og pausene vil bli avholdt.

-Hver utstillingsplass er 2 meter bred og 1,5 meter dyp. Tilsvarende et konferansebord og 2 roll-ups.

-Konferansebord og strøm

 

Bli medlem i NPF:

Medlemskap i NPF koster kr 1.000,- for medlemmer over 31 år. Medlemmer under 25 år koster kr 100,-, mens medlemmer mellom 26 og 30 år betaler kr 250,-.

Som NPF-medlem får du blant annet rabatt på NPFs seminarer/konferanser og tilgang til NPF's konferanse- og foredragsarkiv. Mer om medlemsfordeler

 

Presentasjoner:

Presentasjoner (slides) vil bli gjort tilgjengelig her etter seminaret. Deltagere vil bli informert per e-post når disse er tilgjengelige.

 

Betaling:

Seminaravgiften betales med kredittkort ved påmelding, evt. etter mottatt faktura fra NPF, til kontonummer 5010.05.21196.

 

Avbestilling:

Kr 2.000,- + 25% mva. i avbestillingsgebyr.

Avbestilling etter 12.august (1 måned før) gjelder avbestillingsgebyr + 1/2 pris deltakeravgift eks.mva 

Full avgift betales ved avbestilling etter 29.august.

 

Hotell:

Vi har holdt av rom på Clarion Hotel Ernst og Comfort Hotel Kristiansand. Overnatting (fra 12.-14. september) bestilles samtidig med påmelding til seminaret gjennom NPF, men betales direkte til hotellet. Ved ubenyttet hotellreservasjon vil beløpet bli fakturert.

Clarion Hotel Ernst- Pris pr. person per døgn i enkeltrom inkl. frokost er NOK 1150,-/ dobbeltrom NOK 1250,-

Comfort Hotel Kristiansand- Pris pr. person per døgn i enkeltrom inkl. frokost er NOK 1090,-/ dobbeltrom NOK 1190,-

 

NPF-Kontakt:

Prosjektleder: Kristin Øinæs.

Kristin.oinaes@npf.no

Telefon: 45 507 475

 

 

Tidligere konferanser År:

Siste nytt

 

NORSK PETROLEUMSFORENING

Om NPF
Lokalavdelinger
Medlemsfordeler
Konferanser
Bli medlem!

                                        

Lilleakerveien 2 A
0283 Oslo
Telefon 22 13 18 10
Epost: Se ansatte
C/O Conventor
P.O Box 1535
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Støperigaten 38
4014 Stavanger   
Telefon: Se ansatte

 

 

 

     

Våre støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet for de unge: