logo

Søk

Velg språk

Meny

Stavanger: Njord – en ny æra

STAVANGER, Norsk Oljemuseum , 23.05.2017

Harald Rønneberg, Prosjektleder drift Njord Future inkl tie ins, Statoil:

 

Njord – en ny æra

Njord er et oljefelt i Norskehavet, om lag 130 km nordvest for Kristiansund og 30 km vest for Draugen. Vanndybden i området er 330 meter. Feltet er bygget ut med en flytende stålplattform med bore- og prosessanlegg, Njord A. Njord feltet ble funnet i 1986 og produksjonen startet i 30. september 1997. 2. mars 2013 ble Hyme feltet koblet til Njord A med en produksjonsrørledning, en vanninjeksjonsrørledning og en rørledning for gassløft. Utbyggingen omfatter en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn.

Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø.

Produksjonen på Njord ble midlertidig avsluttet i juni 2016 på grunn av strukturelle integritetsproblemer på Njord A. Installasjonene ble koplet fra og Njord Bravo ble slept til Kristiansund tidlig i juli 2016 mens Njord A ble slept til Stord i august 2016.

Njord Future prosjektet har blitt etablert for å utbedre de strukturelle integritetsproblemene på Njord A. I tillegg skal Njord Future prosjektet gjennomføre betydelige oppgraderinger av Njord A og Njord Bravo for å kunne produsere de resterende Njord og Hyme reservene (som er ca 82% av Gina Krog reservene) samt for å kunne ta inn Bauge feltet og andre tie-ins som Pil. Produksjonen er ventet å starte opp igjen i Q4 2020.

Ingen har tidligere tatt inn en flytende stålplattform for så omfattende oppgradering og gjenbruk. I tillegg tar vi inn et lagerskip for omfattende oppgradering og gjenbruk. Njord Future er et pioner-prosjekt innen gjenbruk. Njord Future er et eventyr!

Statoil er operatør på Njord og har en eierandel på 20%. Partnerne er Engie (40%), DEA (30%), Faroe (7,5%) og VNG (2,5%).

 

Dato: Tirsdag 23.05.17

Tid: 19:30 (dørene åpner 19:00)

Sted: Norsk Oljemuseum

Språk: Norsk

Enkel bevertning fra Bølgen & Moi

 

Ingen påmelding

For mer informasjon, kontakt Sidsel Dagestad, sekretær i NPF- Stavanger, e-mail: sod@npf.no

 

 

NORSK PETROLEUMSFORENING

Om NPF
Lokalavdelinger
Medlemsfordeler
Konferanser
Bli medlem!

                                        

Lilleakerveien 2 A
0283 Oslo
Telefon 22 13 18 10
Epost: Se ansatte
C/O Conventor
P.O Box 1535
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Støperigaten 38
4014 Stavanger   
Telefon: Se ansatte

 

 

 

     

Våre støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet for de unge: