logo

Søk

Velg språk

Meny

Oslo: Digitalisering. Muligheter og trusler for Norsk olje og gass virksomhet

FORNEBU, Engineerium , 08.06.2017

I samarbeid med PF Samfunnsøkonomi inviterer vi til sommeravslutningsmøte med hovedfokus på

Digitalisering – Muligheter og trusler for Norsk olje- og gass virksomhet

 

Hvordan kan norsk olje- og gassindustri utnytte digital innovasjon som et konkurransefortrinn i et 30$ senario?
- Hva kan norsk olje- og gassindustri lære av digital innovasjon i andre bransjer

 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Digitalisering er gjerne sammenfallende med en omstillingsprosess. På sitt beste er digitalisering en katalysator for forenkling, fornying av kompliserte strukturer og prosesser. Enkelte bransjer og virksomheter er mer digitalisert modne enn andre. Innenfor olje og gass næringen ble digitalisering introdusert i forbindelse med integrerte operasjoner for mer enn 10 år.

Det er mange gode eksempler på digitalisering fra privat og offentlig sektor:

  • Introduksjon av Altin og fornyelsen av skattemeldingen har gitt en innsparing på mer enn 800 årsverk ifølge www.digi.no

  • Medisin, sykehus, fjernkirurgi, GE medisin

  • Bank, finans

  • Industri 4.0

 

For at norsk olje- og gassindustri skal forbli konkurransedyktig i fremtiden må den være lønnsom med oljepriser ned mot $30/fat. I denne workshopen skal vi se på erfaringer fra digitaliserings i andre bransjer og diskutere hva norsk olje- og gass industri kan lære fra disse. Vi vil fokusere på hvordan vi kan redusere de store kostnadene innenfor et felts levetid: borekostnadene og utbyggingskostnadene.

 

 

Praktiske opplysninger:

 

Påmelding:

  • Innen 6. juni, kl. 10:00 via påmeldingsfanen på toppen av siden

 

Deltakeravgift:

  • Kr 300 for medlemmer
  • Kr 550 for ikke-medlemmer

 

Tidspunkt: 8. juni, kl. 11:30.

  • Lunsj serveres fra kl. 11:30.
  • Det faglige programmet starter kl. 12:00 og vi avslutter kl. 16:00

 

Møteleder:

  • Øystein Noreng, Professor Emeritus, BI

 

Sted: Engineerium, Snarøyveien 20, Fornebu

 

 

Velkommen!

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Karin Knausgård

 

 

NORSK PETROLEUMSFORENING

Om NPF
Lokalavdelinger
Medlemsfordeler
Konferanser
Bli medlem!

                                        

Lilleakerveien 2 A
0283 Oslo
Telefon 22 13 18 10
Epost: Se ansatte
C/O Conventor
P.O Box 1535
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Støperigaten 38
4014 Stavanger   
Telefon: Se ansatte

 

 

 

     

Våre støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet for de unge: