logo

Søk

Velg språk

Meny

Konferanser og møter

NPFs konferanse- og møtevirksomhet har en betydelig posisjon innen norsk petroleumssektor. Konferansene og de lokale møtene gir stor tilgang til informasjon om olje- og gassbransjen, og er en viktig møteplass for diskusjoner og meningsutveksling om petroleumsrelaterte spørsmål.

Foredragsholdere er ofte profilerte personligheter fra myndigheter, oljeselskaper, leverandørindustri og servicenæring, for å gi bredest mulig grunnlag for diskusjoner og forståelse. Konferansene og møtene planlegges av foreningens egne medlemmer gjennom fagapparatet og programkomiteer. Om lag 4.000 personer deltar årlig på våre konferanser.

Tidligere konferanser og møter?
År:

Kommende konferanser og møter

 

NORSK PETROLEUMSFORENING

Om NPF
Lokalavdelinger
Medlemsfordeler
Konferanser
Bli medlem!

                                        

Lilleakerveien 2 A
0283 Oslo
Telefon 22 13 18 10
Epost: Se ansatte
C/O Conventor
P.O Box 1535
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Støperigaten 38
4014 Stavanger   
Telefon: Se ansatte

 

 

 

     

Våre støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet for de unge: