logo

Søk

Velg språk

Meny

Lokalavdelingene og Lokalutvalget

Lokalavdelingene skal:

  • Være et felles forum for faglig virksomhet og utvikling innen petroleumsvirksomheten i regionen
  • Være et forum for informasjon og kontakt mellom medlemmer i regionen
  • Informere om petroleumsvirksomheten i regionen
  • Samarbeide med andre organisasjoner i regionen når det tjener NPFs faglige virksomhet
  • Lokalavdelingene konstituterer seg selv

Lederne i de 14 lokalavdelingenes styrer utgjør NPFs Lokalutvalg. Lokalutvalget er et forum for meningsutveksling om virksomheten i Lokalavdelingene. Lokalutvalget konstituerer seg selv og lederen er medlem av Hovedstyret.

Les mer om hver lokalavdeling og deres aktiviteter ved å velge i menyen på venstre side.

 

NORSK PETROLEUMSFORENING

Om NPF
Lokalavdelinger
Medlemsfordeler
Konferanser
Bli medlem!

                                        

Lilleakerveien 2 A
0283 Oslo
Telefon 22 13 18 10
Epost: Se ansatte
C/O Conventor
P.O Box 1535
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Støperigaten 38
4014 Stavanger   
Telefon: Se ansatte

 

 

 

     

Våre støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet for de unge: